res_5435

“Ямболска частна обущарска работилница”ООД отвори нов офис в гр.Бургас на адрес:

ул.”Трайко Китанчев”№20
Телефон: 056/820-042
Мобилен: +359 (0)895/375-083

В новият офис също може да направите поръчка за ортопедични обувки.
Всички ортопедични обувки са безплатни с Л.К.К. протокол!

res_6482

“Ямболска частна обущарска работилница”ООД отвори нов офис в гр.Велико Търново на адрес:
ул.“Калоян“№13

Телефон за връзка: 062/600-646
Мобилен: 0895/375-083

В новият офис също може да направите поръчка за ортопедични обувки.
Всички ортопедични обувки са безплатни с Л.К.К. протокол!